DUBOV İSVİÇRE EŞLENDİRME SİSTEMİ

DUBOV İSVİÇRE EŞLENDİRME SİSTEMİ (Ratingi Esas Alan)
1997 Genel Kurulunca Onaylanmış
Önsöz: DUBOV İsviçre Sistemi oyuncuların daha iyi sıralaması için tasarlanmış bir sistemdir. Bunun anlamı turnuva sırasında rating performansı daha yüksek olan oyuncunun aynı zamanda daha yüksek puanlı olması demektir.
Eğer bütün oyuncuların rakiplerinin rating ortalaması Berger Turnuvada olduğu gibi çok yakınsa amaca ulaşılmış demektir. İsviçre Sistemi yaklaşık olarak bir istatistiksel sistem olduğundan bu amaca yaklaşık olarak ulaşılabilir.
Buradaki yaklaşım eşlendirme grubundaki oyuncuların rating ortalamalarının eşitlenmesine çalışmasıdır. Bu durumda bir turda daha önce düşük ratingli rakiplerle oynayan oyuncular şimdi yüksek ratingli rakiplerle oynatılırlar.

 1. Tanımlar
  ‘R’ Oyuncunu ratingidir.
  ‘ARO’ oyuncunun rakiplerinin rating ortalamasıdır. Eşlendirme için her tur sonrasında ARO hesaplanmalıdır.
  · Daha önceki turlarda siyah renkle fazla oynadıysa
  · Renkleri eşit fakat son oynadığı renk siyahsa
  Oyuncunun sırası gelen rengi beyaz olur (Beyaz istiyor)
  · Daha önceki turlarda beyaz renkle fazla oynadıysa
  · Renkleri eşit fakat son oynadığı renk beyazsa
  Oyuncunun sırası gelen rengi siyah olur (Siyah istiyor)
 2. Eşlendirme Şartları
  2.1. Daha önce oynamış iki oyuncu tekrar eşlendirilemez
  2.2. Daha önce oynamadan puan almış bir oyuncu tur atlayamaz.
  2.3. Oyuncunun oynadığı siyah ve beyaz renkler arasındaki fark 2’den fazla olamaz
  2.4. Bir oyuncu üst üste aynı rengi üç defa alamaz
  2.5. Son tur haricinde, bir oyuncu üst üste iki defa veya toplamda üçten fazla (eğer turnuvada 10 veya daha fazla tur varsa dört olabilir) üst gruba kaydırılmaz.
  2.6. Eğer madde 2.3 veya 2.4’e uymayacaksa, bir oyuncu bir renk altgrubundan öbür renk altgrubuna geçirilemez.
 3. Renk Tayini
  İki oyuncunun renk tayininde aşağıdakilere sırasıyla uyulur.
  a.Her iki oyuncuya da sırası gelen rengi ver
  b.Daha önce oynanan siyah ve beyaz renk sayısını eşitle
  c. Son turdan başa doğru renklerine bakarak her iki oyuncunun da son oynadığı rengi değiştir
  d. ARO’su yüksek olan oyuncuya beyaz ver.
  e. Ratingi düşük olan oyuncuya beyazı ver
 4. Oyuncu sayısının Tek olması
  En alttaki puan grubunun en düşük ratingli oyuncusu tur atlar
  Her iki renk altgrubunda da en düşük renge sahip oyuncular varsa renk önceliğine göre tur atlatılır ve aynı en düşük ratinge sahip birden fazla oyuncu varsa en yüksek ARO’lu tur atlar.
 5. İlk Tur Eşlendirmesi
  Hesaplama sonrası oyuncu listesi iki eşit parçaya bölünür: üst taraftaki oyuncular sola ve alttakiler sağa yazılır. Sol sütunun en üstündeki oyuncu sağdakinin en üstüyle oynar ve böyle devam ettirilir. Bunun ardından mesela ilk eşlendirme kullanılarak kur’a çekimiyle renkler tayin edilir. Böyle yapılması halinde, tek numaralı masalar bu renklerle, çift numaralı masalar ters renklerle oynarlar.
  Eğer oyuncu sayısı tekse listenin en altındaki oyuncu renk almadan tur atlar.
  Bu eşlendirme diğer FIDE İsviçre Sistemiyle aynı sonucu verir.
 6. Diğer Turlar için Standart Eşlendirme Prosedürü
  6.1. Standart Şartlar (Özel durumlar için bkz. madde 7’ye)
  Aynı puanlı oyuncuların sayısı çift ve beyaz isteyen oyuncu ile siyah isteyen oyuncu sayısı eşit olacak. Her bir oyuncunun grup içinde en az bir olası rakibi olacak.
  6.2. İlk Deneme
  Beyaz oynayacak olan oyuncular ARO sırasına göre düşükten yükseğe sıralanırlar, eşit ARO durumunda ratingi düşük olan oyuncu üste yazılır. Hem ARO ve hem de Rating eşitse alfabetik sıra yapılır.
  Siyah oynayacak olan oyuncular Rating sırasına göre yüksekten düşüğe sıralanırlar, eşit rating durumunda yüksek ARO üste yazılır. Hem ARO ve hem de Rating eşitse alfabetik sıra yapılır.
  Her iki sutun da aşağıdaki örnekteki gibi dizilir, böylece eşlendirmeler de ortaya çıkmış olur:
  Beyaz (ARO)
  Siyah (R)
  2310,0
  2380
  2318,4
  2365
  2322,3
  2300
  2333,7
  2280
  2340,5
  2260
  2344,6
  2250
  Rakamların yerine isimler yazılır ve sadece oyuncuların daha önce oynayıp oynamadıklarına bakılır.
  6.3. Eşlendirmede İyileştirmeler
  Eğer oyuncular daha önce oynamamışlarsa, o zaman beyaz oyuncu alta doğru gidilerek oynayabileceği ilk siyah oyuncu ile oynatılır.
  Eğer bu çalışma grubun son sırasında olursa, o zaman bir üstteki sıraya bakılır.
  Eğer eşlendirmesi yapılan beyaz oyuncu kalan tüm siyahlarla daha önce oynamışsa, bir üstteki eşlendirme bozularak rakip aranır, bu da yeterli olmazsa olana dek bir üst sıraya bakılır.
  Eğer beyaz oyuncu gruptaki tüm siyahlarla daha önce oynamışsa, kendi sırasının bir altındaki beyaz oyuncuya bakılır ve sütun sona kadar taranır, bu yönde bulunamazsa bir üsttekinden başlayarak sütun başa kadar taranarak rakip bulunmaya çalışılır. Renkler için renk tayin kuralları uygulanır.
  6.4 Artık Oyuncu (Kaydırmalar)
  Eşlendirme prosedürünün amacı bir gruptaki tüm oyuncuları eşlendirmektir.
  Eğer bu mümkün olmuyorsa kalan eşlendirilememiş oyuncular bir alt puan grubuna kaydırılır ve madde 8’e göre eşlendirilirler.
  Eğer artık oyuncu için seçenekler varsa aşağıdaki özellikleri dikkate alınarak öncelik sırasına göre seçilirler:
  a. Bir üst gruptan kaymamış ve bir alt grupta eşlendirilebilen oyuncu
  b. Bir üst gruptan kaymamış ve bir alt grupta eşlendirilemeyen oyuncu
  c. Bir üst gruptan kaymış ve bir alt grupta eşlendirilebilen oyuncu
  d. Bir üst gruptan kaymış ve bir alt grupta eşlendirilemeyen oyuncu
 7. Madde 6 şartlarını karşılayabilmek için oyuncuların yer değiştirilmesi
  Eğer standart eşlendirme prosedürü tam olarak uygulanmıyorsa, aşağıdaki değiştirmeler yazılış sırasına göre yapılacaktır:
  7.1. Eğer bir oyuncu grubundaki tüm oyuncularla oynamış durumdaysa, mümkünse bir alttaki puan grubundan bu oyuncuyla oynamamış ve renk tayin kurallarına uygun bir oyuncu gruba çekilir.
  Gruba çekilecek oyuncunun önem sırasına göre aşağıdaki şartları karşılaması gerekir.
  a. İstediği renk sorunlu oyuncunun tersi olacaktır
  b. Eğer mümkünse en yüksek ratingli oyuncu çekilecek
  c. Eğer en yüksek ratingli birden fazla oyuncu varsa, en düşük ARO’lu tercih edilecek
  7.2. Eğer bir grupta oyuncu sayısı tekse, mümkünse bir alt gruptan bu gruptaki oyuncuların en azından biriyle oynamamış ve renk tayini kurallarına uygun şekilde eşlendirilebilecek bir oyuncu bu gruba çekilir.
  Gruba çekilecek oyuncunun önem sırasına göre aşağıdaki şartları karşılaması gerekir
  a. İstediği renk, grubun çoğunluk renginin tersi olacaktır
  b. Eğer mümkünse en yüksek ratingli oyuncu çekilecek
  c. Eğer en yüksek ratingli birden fazla oyuncu varsa, en düşük ARO’lu tercih edilecek
  7.3. Eğer gruptaki oyuncu sayısı çift ve beyaz isteyen oyuncu sayısı, siyah isteyen oyuncu sayısından (2n) kadar fazlaysa, en düşük ARO’lulardan başlayarak (n) kadar beyaz isteyen oyuncu siyah isteyen oyuncuların alt grubuna geçirilir. Hem ARO ve hem de R tamamen aynı ise, alfabetik sıra yapılır ve baştan seçilir.
  7.4. Eğer gruptaki oyuncu sayısı çift ve siyah isteyen oyuncu sayısı, beyaz isteyen oyuncu sayısından (2n) kadar fazlaysa, en yüksek ARO’lulardan başlayarak (n) kadar siyah isteyen oyuncu beyaz isteyen oyuncuların alt grubuna geçirilir. Hem ARO ve hem de R tamamen aynı ise, alfabetik sıra yapılır ve baştan seçilir.
 8. Artık Oyuncuların İşlemleri
  8.1. Artık oyuncu eşlendirmesinde öncelik sırası
  a. Madde 6.2’ ye göre beyaz isteyen artık oyuncular
  b. Madde 6.2’ ye göre siyah isteyen artık oyuncular
  En üst beyaz isteyen artık oyuncudan başlayarak en alttaki artık oyuncuya kadar, bir beyazdan – bir siyahtan sırasıyla birer birer eşlendirmeleri yapılır.
  8.2. Artık oyuncuların eşlendirilmesi
  Artık oyuncuların herbiri en yüksek ratingli rakipleriyle eşlendirilir, eğer mümkünse istedikleri renk ters olmalıdır. Eğer eşlendirilmesi mümkün olan birden fazla rakip varsa ARO’lu tercih edilir.
 9. Son notlar
  Oyuncuların kendi eşlendirmelerini hesaplayabilmeleri için her tur sonrasında ARO listesi hesaplanarak ilan edilmelidir
  Buradaki kuralların kullanılmasıyla tam olarak çözülemeyen durumlarda, hakem yukarıdaki temel esaslar çerçevesinde akıllıca ve tarafsızca hareket etmelidir.