FIDE Ünvan Kuralları

B01. Uluslararası Unvan Kuralları (Kalifikasyon Komitesi)
1982 Genel Kurulunda kabul edilip, 1984’ten 1994, 1997, 1998 ve 2000 Genel Kurullarında geliştirildiği gibidir.

0.0 Giriş
0.1 Mevcut kurallara göre kazanılmış satranç unvanların yalnız FIDE verir
0.2 Aşağıdaki kurallar, Kalifikasyon Komitesinin önerisi ile Genel Kurul tarafından değiştirilir.
0.21 Herhangi bir değişiklik, Genel Kurul kararını izleyen yılın 1 Temmuz’unda yürürlüğe girecektir.
0.3 Uluslararası FIDE Unvanları:
0.31 Masabaşı satranç unvanları için değerlendirme birimi FIDE Kalifikasyon Komitesi olmak üzere, Büyük usta (GM) , Uluslararası Usta (IM) , FIDE Ustası (FM) , Bayan Büyükusta (WGM) , Bayan Uluslararası Usta (WIM) , Bayan FIDE Ustası (WFM) , Onur Ustası (HM) , Usta Adayı (CM) , Bayan Usta Adayı (WCM) ve FIDE Kategori Oyuncusu (GA 1998).
0.311 Hızlı Satranç Uzmanı
0.32 Uluslararası Hakem (IA) , FIDE Hakemi (FA) (GA 2000) , değerlendirme birimi FIDE Hakem Komitesi
0.33 Uluslararası Organizatör (IO) , değerlendirme birimi FIDE Kalifikasyon Komitesi
0.34 Satranç kompozisyon unvanları, değerlendirme birimi Satranç Kompozisyonu için FIDE Daimi Komitesi
0.35 Yazışmalı satranç unvanları, değerlendirme birimi Uluslararası Yazışmalı Satranç Federasyonu (ICCF)
0.36 Satranç Problemi Onursal Ustası, değerlendirme birimi Problem Satranç Komitesi.
0.37 Satranç Öğretmeni Unvanı (GA 1996) , değerlendirme birimi FIDE Kalifikasyon Komitesi.
0.38 Oyun dışındaki yararlı faaliyetler için verilen unvanlar. Bu unvanlar Genel Kurul tarafında verilmelidir.
0.4 Unvanlar verildiği tarihten itibaren ömür boyu geçerlidir.
0.41 FIDE Unvan veya ratinginin kullanımında, unvan veya rating sisteminin etik prensiplerinin ihlali halinde, Kalifikasyon Komitesi önerisi ve Genel Kurulun nihai kararı ile unvan ilgili kişinin unvan iptal edilebilir.
0.5 Madde 0.61 ve 0.62 altında ödüllendirilen unvanlar, FIDE Başkanı tarafından tescil edilir. Diğer unvanlar, şartları yerine getiren adayın değerlendirme birimi tarafında önerilmesiyle Genel Kurul tarafından verilir. Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu, yalnız açıkça belli durumlarda, Madde 0.31 ve 0.32’e göre unvanlar verebilir. Değerlendirme birimi, eşit performanslara eşit unvanlar ilkesiyle yönlendirilecektir.
0.51 Madde 0.35 için ICCF hem değerlendirir hem de unvanı verir; unvan raporunun alınmasının ardından Genel Kurul unvanı onaylar.
0.6 Kayıtlı Unvanlar
0.61 Belirli yarışmalarda (turnuva ve maçlar) elde edilen sonuçlara göre kazanılan unvanlar: madde 1.12, 1.13, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.52, 1.53, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.72, 1.73 (GA 2000).
0.62 Bu kurallarda yazılı rating şartını yerine getirerek alınan tüm sonuçlar üzerinden verilen unvanlar: madde 1.31, 1.41, 1.71, 1.81, 1.10 (GA 2000).
0.7 Kalifikasyon Komitesinin Üyeleri:
0.71 FIDE Başkanının görevi ile aynı süre için Genel Kurul tarafından seçilen: Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve 5 uzman
0.72 Konumlarından dolayı üye olanlar:
FIDE Başkanlık Divanı, FIDE Zon Başkanları ve FIDE Rating Sistem Yöneticisi.
0.73 Komisyon, genellikle Genel Kurulun açılışını izleyen ilk oturumlarda kararlarını verir. Zon Başkanları bulunmadıkları hallerde bir temsilciye vekalet verebilir.
0.74 Bu kuralların aksi şarta bağlanmadıkça, FIDE Tüzüğünün 4.7, 4.8 ve 4.9 Maddelerinde belirtirildiği gibi oylama yapılır.
0.75 İstisnai durumlarda, Komisyon bir unvanı oylama sonucuyla önerilebilir.
1.0 Madde 0.31’de tarif edilen unvanların şartları :
1.1 Büyükusta (GM):
Aşağıdakilerden herhangi birisi kazanılarak elde edilir.
1.11 En az 24 oyun (olimpiyatsız veya döner turnuvasız 30 oyun) içeren faaliyetlerde iki veya daha çok GM normu almak ve ilk normu aldıktan sonra en az 2500 ratinge ulaşmak (Bkz 1.9) (GA 2000).
1.14 Bayanlar Dünya Şampiyonluğu unvanını kazanma (GA 1993)
1.15 Dünya Gençler Şampiyonasını tek başına veya eşitlik bozma sonucu kazanma (GA 1993 ve EB 1999)
1.16 Dünya Gençler Şampiyonasında birinciliği paylaşma 9 oyunluk bir GM normuna eşdeğerdir (GA 1993).
1.17 Kıtasal Ferdi veya Kıtasal Gençler Şampiyonasını tek başına veya eşitlik bozma sonucu kazanma, 9 oyunluk bir GM normuna eşdeğerdir
(GA 1995 ve EB 1999) Arap ve Orta Amerika – Karayib Gençler faaliyetleri Kıtasal Şampiyonluklar gibi işlem görecektir (GA 1993).
1.18 Bayanlar Dünya Şampiyonluğu finalistliği bir 9 oyunluk bir GM normuna eşdeğerdir.
1.19 Olimpiyatta 13 oyunluk bir GM normu, unvanı almaya yeterlidir (GA 1993).
1.20 Dünya Yaşlılar Şampiyonluğu (GA 1997)
1.2 Uluslararası Usta (IM):
Aşağıdakilerden herhangi birisi kazanılarak elde edilir.
1.21 En az 24 oyun (olimpiyatsız veya döner turnuvasız 30 oyun) içeren faaliyetlerde iki veya daha çok IM normu almak ve ilk normu aldıktan sonra en az 2400 ratinge ulaşmak (Bkz 1.9) (GA 2000).
1.22 Aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birinde birincilik :

 • Kıtasal Ferdi Şampiyona
  Aşağıdaki faaliyetlerin birinde tek başına veya eşitlik bozma sonucu birincilik:
 • Kıtasal Ferdi Gençler Şampiyonluğu
 • Arap Ferdi ve Gençler Şampiyonlukları
 • Orta Amerika – Karayib Gençler Şampiyonluğu
 • Dünya 18 Yaş Erkekler Şampiyonluğu (GA 1993)
 • İngiliz Milletler Topluluğu Satranç Şampiyonluğu (EB 1999)
 • Uluslararası Körler Satranç Birliği (IBCA) Dünya Şampiyonluğu (Şampiyona 2205 rating verilir)
 • Uluslararası Sağırlar Satranç Komitesi (ICSC) Dünya Şampiyonluğu (Şampiyona 2205 rating verilir) (GA 1998)
 • Uluslararası Fiziksel Özürlüler Satranç Birliği (IPCA) Dünya Şampiyonluğu (Şampiyona 2205 rating verilir) (GA 1998)
  1.221 Madde 1.22’de bahsedilen faaliyetlerde birincilik için eşitlik durumunda, eşit puanlı oyuncuların herbirine, sayıları üçü geçmemek üzere Uluslararası Usta unvanı verilecektir.
  1.23 Dünya Gençler Şampiyonasının gümüş ve bronz madalyalı oyuncularına Uluslararası Usta unvanı verilir (GA 93).
  1.24 Dünya Şampiyanasına katılma hakkı kazanma.
  1.25 Ferdi Dünya Şampiyonasında, 13 oyundan az olmamak kaydıyla, bir IM normu. Böyle bir turnuva elemeler ve final ile oynandığında, sonuçlar toplanarak değerlendirilecektir.
  1.26 En az 9 oyunlu bir Zonal Turnuvada veya FIDE Başkanlık Divanı tarafından onaylanmış alt Zonal turnuvada (PB 1998), 2/3 veya daha iyi bir skor. Böyle bir turnuva öneleme ve finallerle oynanıyorsa sonuçlar birleştirilir. Zonal turnuva açık İsviçre Sistemi ise, en fazla bir unvan verilebilir.
  1.27 16 Yaş Erkekler Dünya Şampiyonasında ve 16 – 18 Yaş Erkekler Kıta Şampiyonalarında tek başına veya eşitlik bozma sonucu birincilik (EB 1999) 9 oyunluk bir IM Normuna eşdeğerdir (GA 1993).
  1.28 Olimpiyatta 13 oyunluk bir IM normu, unvanı almaya yeterlidir (GA 1993).
  1.29 Dünya Kızlar Şampiyonasında (20 yaş altı) tek başına birincilik 9 oyunluk bir IM Normuna eşdeğerdir (GA 1997).
  1.3 FIDE Ustası (FM):
  Aşağıdakilerden herhangi biri kazanılarak elde edilir.
  1.31 En az 24 oyun oynadıktan sonra en az 2300 rating. Ulusal federasyon mali düzenlemelerde yer alan ilgili unvana ait harcı ödemekle yükümlüdür.
  1.32. Aşağıdakilerden herhangi birinde birincilik
 • 10-16 Yaş Gruplarında Dünya Şampiyonluğu
 • IBCA Dünya Gençler Şampiyonluğu, şampiyona 2205 rating verilir
 • ICSC Dünya Gençler Şampiyonluğu, şampiyona 2205 rating verilir (GA 1998)
 • IPCA Dünya Gençler Şampiyonluğu, şampiyona 2205 rating verilir (GA 1998)
  1.33 Aşağıdakilerden birinde birincilik:
 • Kıta Gençler 10-12-14-16-18 Şampiyonlukları
 • Arap Gençler 10-12-14-16-18 Şampiyonlukları
  1.331 Yukarıdaki yarışmaların herhangi birinde birinciliğin eş puanla paylaşılması halinde sayısı üçü geçmemek şartıyla eş puanlı birincilere FIDE Ustası unvanı verilir.
  1.34 Amatörler Dünya Şampiyonu; ayrıca 2200 rating verilir.
  1.35 En az 9 oyunlu bir Zonal Turnuvada veya FIDE Başkanlık Divanı tarafından onaylanmış alt Zonal turnuvada (PB 1998), %50 veya daha iyi bir skor. Böyle bir turnuva öneleme ve finallerle oynanıyorsa sonuçlar birleştirilir. Zonal turnuva açık İsviçre Sistemi ise, en fazla iki unvan verilebilir.
  1.36 IBCA Dünya Şampiyonası finalisti (ikincisi), 2205 rating verilir
  ICSC Dünya Şampiyonası finalisti (ikincisi), 2205 rating verilir (GA 1998)
  IPCA Dünya Şampiyonası finalisti (ikincisi), 2205 rating verilir (GA 1998)
  1.4 Usta Adayı (CM), en az 24 oyun oynadıktan sonra en az 2200 ratingle alınır. Ulusal federasyon mali düzenlemelerde yer alan ilgili unvana ait harcı ödemekle yükümlüdür (GA 2000).
  1.5 Bayan Büyükusta (WGM):
  Aşağıdakilerden herhangi biri kazanılarak elde edilir:
  1.51 En az 24 oyun (olimpiyatsız veya döner turnuvasız 30 oyun) içeren faaliyetlerde iki veya daha çok WGM normu almak ve ilk normu aldıktan sonra en az 2300 ratinge ulaşmak (Bkz 1.9) (GA 2000).
  1.53 Bayanlar Bireysel Dünya Şampiyonası yolunda en az 13 oyunluk bir WGM norm. Böyle bir turnuva öneleme ve finallerle oynanıyorsa, sonuçlar birleştirilir.
  1.54 Kızlar Dünya Şampiyonluğunu tek başına veya eşitlik bozma sonucu kazanma (GA 1993, EB 1999).
  1.55 Kızlar Dünya Şampiyonasında eş puanlı birincilik 9 oyunluk bir WGM normuna denk sayılır (GA 1993)
  1.56 Kızlar Kıta Şampiyonalarında tek başına veya eşitlik bozma sonucu birincilik, 9 oyunluk bir WGM normuna denk sayılır (GA 1995, EB 1999)
  Arap ve Orta Amerika – Karayib Yaş Grupları, Kıta Şampiyonası gibi değerlendirilir (GA 1993)
  1.57 Olimpiyatta 13 oyunluk bir WGM normu, unvanı almaya yeterlidir (GA 1993).
  1.58 Bayanlar Dünya Yaşlılar Şampiyonluğu (GA 1997)
  1.6 Bayan Uluslararası Usta (WIM):
  Aşağıdakilerden herhangi biri kazanılarak elde edilir
  1.61 En az 24 oyun (olimpiyatsız veya döner turnuvasız 30 oyun) içeren faaliyetlerde iki veya daha çok WIM normu almak ve ilk normu aldıktan sonra en az 2200 ratinge ulaşmak (Bkz 1.9) (GA 2000).
  1.62 Bayanlar Dünya Şampiyonluğuna katılma hakkı.
  1.63 Aşağıdaki yarışmalarında birinde birincilik.
 • Bayanlar Kıta Şampiyonlukları
 • Bayanlar Zonal Turnuvası (GA 1994)
 • Arap Bayanlar Şampiyonluğu
 • 18 Yaş Kızlar Dünya Şampiyonluğu
 • Arap Kızlar Şampiyonluğu (GA 1994)
 • 20 Yaş Kızlar Kıta Şampiyonluğu
 • Orta Amerika ve Karayib Kızlar Şampiyonluğu (GA 1994)
 • İngiliz Milletler Topluluğu Şampiyonluğu (EB 1999)
 • ICSC Bayanlar Dünya Şampiyonası (GA 1997)
 • IPCA Bayanlar Dünya Şampiyonası (GA 1998)
 • IBCA Bayanlar Dünya Şampiyonası (GA 1998)
  1.631 Yukarıdaki yarışmaların herhangi birinde birinciliğin eş puanla paylaşılması halinde sayısı üçü geçmemek şartıyla eş puanlı birincilere FIDE Ustası unvanı verilir.
  1.64 20 Yaş Kızlar Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceyi alanlar WIM unvanını almaya hak kazanırlar.
  1.65 Bayanlar Bireysel Dünya Şampiyonası yolunda en az 13 oyunluk bir WGM norm. Böyle bir turnuva öneleme ve finallerle oynanıyorsa, sonuçlar birleştirilir.
  1.66 En az 9 oyunlu bir Zonal Turnuvada veya FIDE Başkanlık Divanı tarafından onaylanmış alt Zonal turnuvada (PB 1998), 2/3 veya daha iyi bir skor. Böyle bir turnuva öneleme ve finallerle oynanıyorsa sonuçlar birleştirilir. Zonal turnuva açık İsviçre Sistemi ise, en fazla bir unvan verilebilir.
  1.67 16 Yaş Kızlar Dünya Şampiyonasında ve 16 ve 18 Yaş Kızlar Kıta Şampiyonalarında tek başına veya eşitlik bozma sonucu birincilik (EB 1999) 9 oyunluk bir IM Normuna eşdeğerdir (GA 1993).
  1.68 Olimpiyatta 13 oyunluk bir WIM normu, unvanı almaya yeterlidir (GA 1993).
  1.7 Bayan FIDE Ustası (WFM):
  Aşağıdakilerden herhangi biri kazanılarak elde edilir.
  1.71 En az 24 oyun oynadıktan sonra en az 2100 rating. Ulusal federasyon mali düzenlemelerde yer alan ilgili unvana ait harcı ödemekle yükümlüdür.
  1.72 Aşağıdakilerden herhangi birinde birincilik:
  -10-16 Yaş Gruplarında Kızlar Dünya Şampiyonluğu
  -10-18 Yaş Gruplarında Kızlar Kıta Şampiyonluğu
  1.721 Yukarıdaki yarışmaların herhangi birinde birinciliğin eş puanla paylaşılması halinde sayısı üçü geçmemek şartıyla eş puanlı birincilere FIDE Ustası unvanı verilir.
  1.73 Amatörler Dünya Şampiyonu, ayrıca 2050 rating verilir.
  1.74 En az 9 oyunlu bir Zonal Turnuvada veya FIDE Başkanlık Divanı tarafından onaylanmış alt Zonal turnuvada (PB 1998), %50 veya daha iyi bir skor. Böyle bir turnuva öneleme ve finallerle oynanıyorsa sonuçlar birleştirilir. Zonal turnuva açık İsviçre Sistemi ise, en fazla iki unvan verilebilir.
  1.8 Bayan Usta Adayı (WCM), en az 24 oyun oynadıktan sonra en az 2000 ratingle alınır. Ulusal federasyon mali düzenlemelerde yer alan ilgili unvana ait harcı ödemekle yükümlüdür (GA 2000).
  1.9 GM, IM, WGM ve WIM unvanını alacak oyuncular, ilk normu aldıktan sonra bir rating dönemi ortasında (hatta turnuvanın ortasında bile) gerekli ratinge ulaşırlarsa takip eden turnuvalarının unvan başvurusu için sayılmamasını talep edebilirler (GA 1993).
  1.10 FIDE Kategori Oyuncusu (GA 1998)
  FIDE Kategori Oyuncusu unvanı ratingi olan ve FIDE Rating listesinde görünen oyunculara verilir. Bu unvanı almak için, oyuncu aşağıdaki gibi başvuruda bulunacaktır:
  a) Kendi federasyonu üzerinden 100 SFr başvuru harcıyla beraber FIDE Sekreterliğine başvurusunu iletecektir. Başvuruda ratingi ve bu ratingin yayınlandığı FIDE rating listesinin tarihi, oyuncunun tam adı, adresi ve doğum tarihi yer alacaktır.
  b) Başvuruyu yapanın federasyonu başvuru harcının %20’sini idari işler için alıkoyacak ve kalan kısmı başvuruyla beraber FIDE Sekreteryasına gönderecektir.
  c) FIDE Sekreteryası başvuruyu ve harcını alınca 60 SFr’ını alıkoyarak, ve kalan 20 SFr’ını Unvan ve Rating Komitesinin hesabına aktaracak ve FIDE Başkanınca imzalanmış sertifikayı oyununcunun federasyonuna gönderecektir.
  1.11 Hızlı Satranç Unvanı Şartları : FIDE El Kitabı B.05’de yer aldığı şekilde.
  2.0 Madde 0.32, 0.33 ve 0.37’de yer alan unvanların şartları
  2.1 Uluslararası Hakem Şartları
  Aşağıdakilerin hepsi
  2.11 Satranç Kuralları ve satranç yarışmalarıyla ilgili FIDE Kuralları hakkında tam bilgili olmak.
  2.12 Hakem olarak görev yaptığı süre içinde tam tarafsızlığını göstermiş olmak.
  2.13 FIDE resmi dillerinden en az birini yeterli derecede bilmek.
  2.14 FIDE rating hesaplarına dahil edilmiş aşağıdaki gibi en az dört faaliyette başhakem veya başhakem yardımcısı olarak görev yapmış olmak.
  a- Büyükler kategorisinde ülke şampiyonası (en çok iki adet)
  b- Her türlü resmi FIDE turnuvası ve maçı
  c- Uluslararası turnuva ve maçlar
  d- En az 100 katılımcılı uluslararası satranç festivalleri.
  2.15 Uluslararası hakem başvurusu yapacak adayın en az iki değişik tür turnuvası olması ve turnuvaların rating listesine girmesinin başlangıç tarihlerinin altı yıllık döneme sığması gereklidir. Başvurunun, son turnuvanın ardından en çok ikinci FIDE Kongresine kadar iletilmesi gerekir (GA 1994).
  2.16 Körler Uluslararası Hakemi unvanı bir IA normuna denktir (GA 1997).
  ICSC Uluslararası Hakemi unvanı bir IA normuna denktir (GA 1998).
  IPCA Uluslararası Hakemi unvanı bir IA normuna denktir (GA 1998).
  2.17 Olimpiyatta maç hakemliği bir IA Normuna denktir. Bu şekilde sadece bir norm alınabilir.
  2.18 Başvuru sahibi en az 21 yaşında olmalıdır.

2.2 FIDE Hakemliği şartları:
2.21 Satranç Kuralları ve satranç yarışmalarıyla ilgili FIDE Kuralları hakkında tam bilgili olmak.
2.22 Hakem olarak görev yaptığı süre içinde tam tarafsızlığını göstermiş olmak.
2.23 FIDE Resmi dillerinden en az birini yeterli derecede bilmek.
2.24 FIDE Rating hesaplarına dahil edilmiş (ulusal veya uluslararası) en az dört yarışmada Başhakem veya yardımcısı olarak görev yapmış olmak.
2.241 Unvan veya rating turnuvası düzenleyemeyen federasyonlardan başvuran adaylar, Hakem Konseyi tarafından düzenlenecek bir sınavı geçmeleri halinde bu unvanı alabilirler.
2.25 FA unvanı için gönderilen norm raporları en az iki farklı tip turnuvaya ait olacak, veya en az bir uluslararası yarışma (ratinge dahil) içerecektir, ve başlangıç tarihleri dikkate alındığında altı yıllık bir dönem içinde alınmış olacaktır. Başvurunun, son turnuvanın ardından en çok ikinci FIDE Kongresine kadar iletilmesi gerekir.
2.26 Körler FIDE Hakemi unvanı bir FA normuna denktir.
ICSC FIDE Hakemi unvanı bir FA normuna denktir.
IPCA FIDE Hakemi unvanı bir FA normuna denktir.
2.27 Olimpiyatta maç hakemliği bir FA Normuna denktir. Bu şekilde sadece bir norm alınabilir.
2.28 FA unvanı başvuru sahibi en az 21 yaşında olmalıdır
2.29 FA unvanını almak için şu şekilde başvurulur:
a) Gerekli tüm bilgilerle beraber federasyon aracılığıyla 100 İsviçre Frangı başvuru ücreti ile FIDE Sekreterliğine başvurulur.
b) Ulusal Federasyon başvuru ücretinin %20’sini idari işler için alıkoyar ve kalanını başvuruyla beraber FIDE Sekreterliğine iletir.
c) Başvuru ücretini ve dokümanları almasıyla beraber, FIDE Sekreterliği 60 Frangı alıkoyar ve 20 Frangı Hakem Konseyine iletir. Başvurunun onaylanmasından sonra bir rozet ve sertifika hakemin federasyonuna gönderilir.
d) FIDE Kongresine 60 gün veya daha az kala alınan başvurular için ek bir idari ücret eklenecektir.
2.3 Uluslararası Organizatör unvanı şartları (IO)
Aşağıdakilerin hepsi:
2.31 Satranç faaliyetleri organizasyonunda uzmanlık.
2.32 FIDE resmi dillerinden en az birini yeterli derecede bilmek.
2.33 BO3’e uygun olarak FIDE tarafından kaydedilmiş, en az iki değişik türden en az beş turnuvada organizatör olarak veya en az iki değişik türde FIDE faaliyetinde organizatör olarak tecrübeli olmak
2.34 IO unvanı için alınan normlar altı yıllık bir dönem içinde tamamlanmış olacaktır. Başvurunun, son turnuvanın ardından en çok ikinci FIDE Kongresine kadar iletilmesi gerekir.
2.4 FIDE öğretici unvanı şartları
Aşağıdakilerin hepsi (GA 1996):
2.41 Adaylık bir federasyon tarafından iletilmelidir
Bu konuda pratik tecrübeyi gösteren özgeçmiş
En az üç yıldır faal olunduğunu gösteren belge (ulusal veya bölgesel federasyondan alınmış)
2.42 Aşağıdan üç şarttan ikisi.
-Uluslararası rating.
-İkinci seviye öğrenim.
-FIDE’nin düzenlediği (veya federasyonun düzenleyip FIDE’ye tescil ettirdiği) seminer, kongre veya eşdeğer faaliyetlerden en az üçüne katıldığını gösterir belgeler.
3.0 Satranç Kompozitörü unvanı için Şartlar
FIDE PCCC (Satranç Komposizyonları Komisyonu) kurallarında yer aldığı gibidir
4.0 Yazışmalı Satranç Unvanları için Şartlar
ICCF kurallarında yer aldığı gibidir

5.0 Uluslararası Norm Turnuvalarının idaresi için şartlar
5.1 Aşağıdaki kurallar madde 1.11, 1.21, 1.51 ve 1.61’e göre normlar alınabilecek yarışmalar için şarttır
5.2 Ratingle ilgili kurallar Bölüm B.02’dedir (FIDE Rating Kuralları)
5.3 Oyunlarda FIDE Satranç Kuralları geçerli olacaktır.
5.4 Bir gün içinde ikiden fazla tur oynatılamaz. GM normu alınabilmesi için en çok iki gün ikişer tur oynatılabilir ve son üç tur günde birden çok tur oynatılamaz.
5.5 Oyunun temposu en az 2200 ratingli oyuncular için müsaade edilenden daha hızlı olmayacaktır (PB 2000).
5.6 Yarışma 90 gün içinde oynanmalıdır.
5.61 90 günden uzun süren ligler ve ulusal takım şampiyonaları için istisna uygulanabilir. Bu durumda ligin başladığı tarihteki rating listesi unvan başvurusu için geçerli sayılacaktır. (GA 1996)
5.7 Turnuva mümkünse bir Uluslararası Hakem veya FIDE Hakemi tarafından idare edilmelidir (GA 2000).
6.0. Norm Turnuvalarının Kaydıyla İlgili Kurallar
Bakınız B.03
7.0 Norm Turnuvalarının Raporlarının İletilmesi Kuralları
7.1 FIDE’ye kayıtlı bir turnuvanın başhakemi veya Federasyon Rating Sorumlusu turnuvanın rating raporunu FIDE’nin istediği formda FIDE Sekreterliğine turnuva bitiminden sonra 30 gün içinde varacak şekilde e-postayla gönderilecektir. Rapor yetkili tarafından onaylanmış olmalıdır. Rapor madde 11’de izah edilen raporlama prosedürüne uygun olmalıdır. Bütün turnuva raporlarında yer alması gereken mecburi ek bir şart da Kalifikasyon Komisyonu için gerekli bilgilerin iletilmesidir, bu bilgiler bu yönetmelikte yer alan 5 ve 6 nolu formlarda detaylı olarak yer almaktadır. Geç gelen raporlar için FIDE ilgili federasyona 100 İsviçre Frangı ek ceza verecektir.
7.11 FIDE’ye iletilmemiş bir turnuvanı raporunu, sadece turnuvanın düzenlendiği ülkenin federasyonu gönderecektir.
7.12 Turnuvanın bitişi son turun tarihidir.
7.13 Turnuva raporu Rating Yöneticisi tarafından eksik bulunursa düzeltilmesi için geri gönderilmesi zorunludur, düzeltilmiş raporun Rating Yöneticisinin not düştüğü tarihten itibaren dört hafta içinde FIDE Sekreterliğine e-postayla gönderilmelidir. İletilmemesi turnuvanın rating hesaplarına gönderilmeyeceği anlamına gelir.
7.2 Madde 7.1’deki gibi, Başhakem alınan norm için üç nüsha belge hazırlamalıdır. Bir kopya oyuncunun federasyonuna, birisi FIDE’ye ve birisi de düzenleyen federasyona iletilir.
7.3 Bir rating döneminden daha geç gönderilen turnuvalar rating veya unvan değerlendirilmesine alınmayacaktır.
7.4 Kategori 7 veya daha üst seviyede turnuvaların raporlarını ileten federasyonlar raporla beraber turnuva oyunlarını da göndermelidir. Oyunlar kağıt üzerinde veya tercihen elektronik ortamda standart satranç formatında gönderilebilir.
8.0 Unvan Turnuvalarının Düzenlenmesi
8.1 Turnuva oyuncu ve rakiplerinden oluşur.
8.11 FIDE’ye üye bir federasyona mensup olmayan veya üyelikten geçici olarak çıkarılmış ya da hizmet verilmeyen federasyonlara mensup olan oyunculara karşı oynanan oyunlar dikkate alınmaz.
8.12 Bilgisayarlara karşı oynanan oyunlar dikkate alınmaz.
8.13 Oyuncu gelmediği için hükmen veya hakem kararı gibi masabaşı oyun haricinde sonuçlanan oyunlar dikkate alınmaz. Başlamış fakat herhangi bir sebeple hükmen bitirilmiş oyunlar sayılacaktır.
8.2 Turnuva en az 9 tur olmalıdır.
8.21 Kıtasal veya Dünya Takım Yarışmaları için sadece 7 tur aranır (EB 1999)
8.3 Oyuncular en az %80’i ratingli olmalıdır.
8.31 Ratingsiz oyuncular 2000 gibi sayılacaktır.
8.32 Geriye en az 9 oyun kalması şartıyla, bir oyuncu kazandığı herhangi bir oyunu saydırmayabilir. Yine de, turnuva çizelgesinin tamamı iletilmelidir (GA 1994).
8.33 Zonal turnuvalarda %20 ratingsiz sınırı şart değildir. Dünya Şampiyonası Zonal Turnuvalarında ratingsiz oyuncular 2100 sayılırlar. Bayanlar Dünya Şampiyonası Zonal Turnuvalarında ise ratingsiz oyuncular 2000 sayılır.
8.4 Oyuncuların en az %50’si madde 0.31’de yazılı (0.311 hariç) unvanlara sahip olmalıdır. CM, WCM ve FIDE Kategori oyuncusu unvanları dahil değildir (GA 2000). İstinai haller için madde 10.2 ve 10.4’e bakınız.
8.5 Oyuncuların en az üçte biri adayla aynı federasyondan olmamalıdır. Bu durumda, 9 turlu bir yarışmada aday dahil 10 oyuncu olur. En az 4 rakip, oyuncunun federasyonundan farklı federasyonlardan olmalıdır. (İstisnalar için madde 8.8 ve 8.9). Unvan başvuru formunda bu bilgi açıkça gösterilmelidir. (GA 1998) Bu kural Schveningen turnuvalar için de geçerlidir (GA 1994).
8.6 Federasyonlar arası Schveningen karşılaşmalar ve tek federasyondan ibaret Zonal turnuvalar haricinde, en az üç federasyon turnuvada yer almalıdır. (İstisna: turnuva için değil, oyuncu için madde 8.8 ve 8.9) (GA 1994)
8.7 Misafir Federasyondan gelen bir oyuncu için madde 8.5: Oyuncuların en fazla (2N+1)/3’ü aynı federasyondan gelebilir. Yani,9 tur için (2×10+1)/3; 7 oyuncu olur. 13 tur içinse, ((2×14)+1)/3; 10 oyuncu olur. (İstisnalar için madde 8.8 ve 8.9)
8.8 İsviçre Sistemi turnuvalar madde 8.5, 8.6 ve 8.7’deki şartların dışında tutulacaktır. En az 3 Federasyondan, Ratingli en az 20 yabancı oyuncu olması ve en az 10’unun GM veya IM unvanları olması şartı aranır. Unvan başvuru formunda bu bilgiler açıkça gösterilmelidir (GA 1998).
8.9 Bayanlar için, İsviçre Sistemi turnuvalar madde 8.5, 8.6 ve 8.7’deki şartların dışında tutulacaktır. En az 3 Federasyondan, Ratingli en az 20 yabancı oyuncu olması ve en az 10’unun FIDE unvanları (veya en az 2300 ratingli) olması şartı aranır. Unvan başvuru formunda bu bilgiler açıkça gösterilmelidir (GA 1998).
8.10 Her yıl, ulusal şampiyona ve ulusal bayanlar şampiyonası (elemeler hariç, sadece final) önceden kayıt edilmesi şartıyla uluslararası unvan turnuvası olarak düzenlenebilir (madde 8.5, 8.6 ve 8.7 hariç tutulur) (GA 1996)
Ligler ve ulusal takım şampiyonaları da, normal şartları sağlamaları halinde uluslararası unvan turnuvası sayılabilirler.
8.101 Sadece bu tür turnuvalar üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Norm için rating ortalamasının belirlenmesi
  9.1 Performans Normu için, rakiplerin ortalaması belilenir.
  9.2 Kategori Normu için, rakiplerle beraber oyuncu da hesaba katılarak ortalama belirlenir.
  9.3 Ratingsiz oyuncular 2000 olarak hesaba alınır.
  9.31 Döner turnuvalarda sıfır puan olan rakiplerden alınan puanlar norm hesaplarında dikkate alınmaz.
  9.32 Rating tabanı 1001’e çekildiğinde, ratingsiz oyuncular madde 9.4’e göre işlem görecektir.
  9.4 Rating tabanı 1001’e çekildiğinde, norm hesaplamalarında (rating hesaplamaları hariç) norm adayı oyuncunun en düşük ratingli rakipleri şöyle olacaktır: GM 2250; IM 2100; WGM 2050; WIM 1900 (GA 2000).
  9.5 Dünya Şampiyonluğunda en azından Adaylar Yarı Finaline çıkmış veya 1999 sonrası Dünya Şampiyonası Yarı Finalinde oynamış 55 yaş üstü bir Büyükustaya Onursal Rating verilir. Bir turnuvada sadece bir oyuncu bunu kullanabilir. Onursal Rating diğer katılımcıların rating ortalamasına eşittir. Bununla beraber, Onursal Rating kullanan Büyükustanın rating hesaplamaları gerçek ratingi üzerinden yapılır.
  9.6 Rating ortalaması en yakın tamsayıya yuvarlanır.
  10.0 Norm ve Unvanın verilmesiyle ilgili kurallar
  10.1 Üçten az GM’nin oynadığı turnuvalardaki GM normları geçerli değildir.
  10.2 Üçten az GM, IM, WGM veya en az 2300 ratingli oyuncuların oynadığı turnuvalardaki WGM normları geçerli değildir.
  10.3 Üçten az IM veya ikiden az GM’nin oynadığı turnuvalarda alınan IM normları geçerli değildir.
  10.4 Üçten az WIM veya ikiden az GM, IM, WGM veya en az 2300 ratingli oyuncuların oynadığı turnuvalardaki WIM normları geçerli değildir.
  10.5 Normların en az biri norm Olimpiyat veya Döner turnuvaya aitse, 24 oyun gerekmektedir. Yoksa en az 30 oyun üzerinden başvurmak gerekir.
  10.51 9 turlu normlara atıf yapan 1.16, 1.17, 1.18, 1.27, 1.29, 1.55, 1.56 ve 1.67 maddeleri İsviçre Sistemi sayılmaktadır (GA 1993).
  10.6 En azından bir norm günde bir tur oynanan bir yarışmadan alınmış olmalıdır.
  10.7 Normlar için zaman şartı yoktur, ömür boyu geçerlidir. Bu kural geriye dönük işletilecektir (GA 2000).
  10.8 Bir norm birden fazla unvan için yeterliyse, her biri için de kullanılabilir.
  10.9 Turnuva bitmeden önce norm performansına erişen bir oyuncu kalan oyunların sayılmamasını talep edilebilir. Bu durumda, Başhakem oyuncunun sonuçlarının norm için yeterli olduğunu belgeleyecektir (GA 1993).
  10.10 Bir oyuncu norm için gerekli puanı bir, iki veya üç puan aştığında, 1.11, 1.21, 1.51 ve 1.61 maddeleri dikkate alınırken, oynadığı turnuvaların oyun sayısı aldığı fazla puan kadar arttırılır (GA 1995).
  10.11 Bir norm, alındığı tarihteki geçerli olan Uluslararası Unvan Kuralları’na uygunsa geçerli kabul edilecektir.
  10.12 Rating veya unvan bakımından bir veya daha fazla oyuncunun çıkarına değişiklikler yapılan turnuvalar (tur sayısını değiştirme, turnuva dışından özel rakip ayarlama gibi) kabul edilmeyecektir.
  11.0 Turnuvaların Sınıflandırılması
  Turnuva sınıfını belirlemek için önce oyuncuların rakip ortalaması belirlenir. Uluslararası Unvan Turnuvalarının kategorileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloda, oynanan kategoride norm alabilmek için gerekli en düşük yüzdelik skor verilmiştir.
OrtalamaKategoriBayan – ErkekGMIMWGMWIM
2051-2075W1    76
2076-2100W2    73
2101-2125W3    70
2126-2150W4    67
2151-2175W5    64
2176-2200W6    60
2201-2225W7   7656
2226-2250W8   7353
2251-2275W91 767050
2276-2300W102 736747
2301-2325W113 706444
2326-2350W124 676040
2351-2375W135 645636
2376-2400W146 605333
2401-2425W15776565030
2426-2450W168735347 
2451-2475 9705044 
2476-2500 10674740 
2501-2525 11644436 
2526-2550 12604033 
2551-2575 13563630 
2576-2600 145333  
2601-2625 155030  
2626-2650 1647   

11.1 Ortalama rating, aday da dahil olmak üzere oyuncuların rating toplamlarının oyuncu sayısına bölümüdür.
12.0 Başvuru Prosedürü
12.1 Madde 0.31 ve 0.32’de yazılı unvanlar için başvuru formları FIDE El Kitabı, FIDE Web Sitesinde (ve bu kitabın EKLER Bölümünde) bulunabilir. Başvurular bu formlarla yapılmalıdır ve başvuruyla beraber gerekli tüm bilgiler verilmelidir.
12.2 Unvan başvurusu, başvuru sahibinin federasyonunun görevli birimine iletilebilir. Ulusal federasyon harcın ödenmesinden sorumludur.
a. FIDE Sekreteryası tarafından Kongre öncesi son 60 gün içinde alınan başvurulardan ek %50, doğrudan Kongreye getirilen başvurulardan bir kat fazla ücret alınır.
b. Madde 12.2.a’da yazılı şekilde alınan başvurular Kongredeki sorumlu değerlendirme birimi tarafından dikkate alınır ve karar bir sonraki Başkanlık Divanı toplantısında bağlanır. Bu arada, başvurular basılarak ilan edilir.
12.3 Lozan’da bulunan FIDE Sekreteryası tarafından Kongre öncesi son 60 gün içinde alınan başvurulardan ek %50, doğrudan Kongreye getirilen başvurulardan bir kat fazla ücret alınır.